Avís legal avís legal

AVÍS LEGAL

IDENTIFICACIÓ

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’Associació Festival Protesta us informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.festivalprotesta.cat.

Denominació: Associació Festival Protesta

Domicili: C. Jacint Verdaguer, 19, 3r, 1a, 08500 Vic (Barcelona)

Telèfon: 627 836 624

Correu electrònic: info@festivalprotesta.cat

CIF: G65958043

Inscripció: inscrita amb el número 50.200 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, inclosos els formats, les marques comercials, els dissenys gràfics, els textos, les imatges i els documents, pertanyen a l’Associació Festival Protesta i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualssevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de l’Associació Festival Protesta.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de l’Associació Festival Protesta, tret que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que en regulen l’accés i la utilització per tal de posar a disposició de les persones usuàries informació sobre el festival.

Està prohibida la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació pública tant de la pàgina web com dels seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i per escrit de l’Associació Festival Protesta.

Les imatges o textos publicats a la web no podran ser reproduïts, totalment o parcialment, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit de l’Associació Festival Protesta. L’incompliment d’aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant el lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. Periòdicament s’incorporen canvis a la informació inclosa en la pàgina web. L’Associació Festival Protesta pot introduir en qualsevol moment millores o canvis en els serveis o continguts.

L’Associació Festival Protesta declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. Així mateix, l’Associació Festival Protesta no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació o qualsevol altra classe de dany indirecte que es pugui ocasionar a les persones usuàries per causes alienes a l’ens titular del domini. L’Associació Festival Protesta no declara ni garanteix que els serveis o continguts d’aquest lloc web no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius.

L’Associació Festival Protesta no es fa responsable de les conseqüències o dels danys que es puguin produir per accedir a la seva pàgina web o per fer-ne ús, o per fer ús de terceres pàgines web a les quals es pugui accedir per mitjà d’aquesta pàgina web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades per mitjà dels formularis d’aquesta web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de tretze anys.

Queda prohibit que menors de tretze anys accedeixin al portal o en facin ús. L’Associació Festival Protesta recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors a càrrec seu que serà de la seva exclusiva responsabilitat si hi ha menors que incorporen les seves dades per sol·licitar algun producte o filmació relacionats amb el festival.

També s’informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig de determinats continguts.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Els enllaços (links) que podeu trobar en aquest lloc web són un servei a les persones usuàries. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per l’Associació Festival Protesta, per aquest motiu l’Associació no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni els llocs estan coberts pel present avís legal. Si accediu a aquestes pàgines web, haureu de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents de les d’aquesta pàgina.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present avís legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, la persona usuària, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Per a qualsevol qüestió litigiosa, les parts se sotmeten voluntàriament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.