PREMSA

COMUNICACIÓ FESTIVAL PROTESTA
Laura A: 636003601 | Laura C: 679457920
comunicacio@festivalprotesta.cat
www.festivalprotesta.cat

MATERIAL PER A PREMSA
Pack per a premsa del Festival Protesta 2019

MEMÒRIA
2016
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2016
MEMÒRIA
2017
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2017
MEMÒRIA
2018
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2017
MEMÒRIA
2015
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2015
MEMÒRIA
2014
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2014
MEMÒRIA
2013
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2013