BUDGETS

2017

INCOME

 • Diputació de Barcelona: 8.000 €
 • ICEC (Generalitat de Catalunya): 5.170 €
 • Ajuntament de Vic: 5.000 €
 • Fundació Puig-Porret: 2.500 €
 • Direcció General de Política Lingüística + Catalunya Film Festivals: 1.500 €
 • Consell Local de la Cooperació de Vic: 1.000 €
 • Others 300 €

Total 23.470

EXPENSES

 • Structure: 6.738 €
 • Programming of feature films: 4.009,25 €
 • Programming of parallel activities: 3.640 €
 • Comunication and programming: 3.162,08 €
 • Rental of spaces: 3.081,50 €
 • Trophies: 2.742 €
 • Others 97,17 €

Total 23.470

2016

INCOME

 • Ajuntament de Vic: 3.200 €
 • Fundació Puig-Porret: 2.500 €
 • Tickets: 1.105 €
 • Merchandising: 527 €
 • Reverse entry: 474.10 €
 • Protesta 2015: 85 €

Total 6.687,25 €

EXPENSES

 • Trophies: 2.500 €
 • Promotional material: 1.206,19 €
 • Structure: 291,79 €
 • Merchandising: 356,96 €
 • Feature films: 963,60 €
 • Parallel activities: 985,31 €
 • Festa Final 383,40 €

Total 7.891,10 €