PRESSUPOSTOS

2018

INGRESSOS

Total 25.633

 • Diputació de Barcelona: 6.890 €
 • ICEC (Generalitat de Catalunya): 5.409 €
 • Ajuntament de Vic: 5.000 €
 • Fundació Puig-Porret: 2.500 €
 • Direcció General de Política Lingüística + Catalunya Film Festivals: 1.800 €
 • Consell Local de la Cooperació de Vic: 1.210 €
 • Taquillatge i merchandising 2.824 €

DESPESES

Total 25.096

 • Estructura: 6.200 €
 • Programació de llargmetratges: 4.847 €
 • Programació d’activitats paral·leles: 3.640 €
 • Lloguer d’espais: 3.430 €
 • Comunicació i promoció: 3.237 €
 • Gestió: 2.994 €
 • Premis: 2.783 €
 • Activitats paral·leles: 1.605€

2017

INGRESSOS

Total 23.470

 • Diputació de Barcelona: 8.000 €
 • ICEC (Generalitat de Catalunya): 5.170 €
 • Ajuntament de Vic: 5.000 €
 • Fundació Puig-Porret: 2.500 €
 • Direcció General de Política Lingüística + Catalunya Film Festivals: 1.500 €
 • Consell Local de la Cooperació de Vic: 1.000 €
 • Altres 300 €

DESPESES

Total 23.470

 • Estructura: 6.738 €
 • Programació de llargmetratges: 4.009,25 €
 • Programació d’activitats paral·leles: 3.640 €
 • Comunicació i programació: 3.162,08 €
 • Lloguer d’espais: 3.081,50 €
 • Premis: 2.742 €
 • Altres 97,17 €

2016

INGRESSOS

Total 6.687,25 €

 • Ajuntament de Vic: 3.200 €
 • Fundació Puig-Porret: 2.500 €
 • Entrades: 1.105 €
 • Merchandising: 527 €
 • Taquilla inversa: 474.10 €
 • Protesta 2015: 85 €

DESPESES

Total 7.891,10 €

 • Premis: 2.500 €
 • Material promocional: 1.206,19 €
 • Estructura: 291,79 €
 • Merchandising: 356,96 €
 • Llargmetratges: 963,60 €
 • Activitats paral·leles: 985,31 €
 • Festa Final 383,40 €