PREMSA

COMUNICACIÓ FESTIVAL PROTESTA
Laura A: 636003601 | Laura C: 679457920 | Sara: 679864518
comunicacio@festivalprotesta.cat
www.festivalprotesta.cat

MATERIAL PER A PREMSA
Pack per a premsa del Festival Protesta 2017

MEMÒRIA
2013
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2015
MEMÒRIA
2014
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2014
MEMÒRIA
2015
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2015
MEMÒRIA
2016
CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR
LA MEMÒRIA DEL 2016